Brand

Een brandverzekering gaat eigenlijk om veel meer dan de naam laat vermoeden. Naast schade door brand dekt zij ook stormschade, waterschade, schade door natuurrampen, aanrijding door voertuigen enz. Daarnaast kunt u nog enkele uitbreidingen nemen zoals een diefstaldekking.

Naast de schade aan uw eigen woning of inboedel is ook de schade aan derden verzekerd. In tegenstelling tot de BA Auto is de brandverzekering geen wettelijke verplichting, maar gelukkig beseft 95% van de gezinnen dat deze polis een “must” is. De meeste verhuurders zullen u trouwens als huurder verplichten om een brandpolis af te sluiten, net als de hypotheekmaatschappijen wanneer u een lening afsluit.

Om correct verzekerd te zijn is het héél belangrijk dat u uw verzekeraar de juiste waarde van uw woning en inboedel laat weten. Hij moet u daarvoor een evaluatierooster ter beschikking stellen. Bij sommige verzekeraars kunt u door een expertise de waarde laten bepalen. Eens dit gebeurd is blijft u perfect verzekerd omdat de brandverzekering gekoppeld is aan de ABEX-index. Uiteraard moet u verbouwingen melden zodat kan worden nagegaan of het rooster moet worden aangepast. Omdat er verscheidene evaluatieroosters gebruikt worden en er grote verschillen zijn in de waarborgen wordt een degelijke vergelijking tussen de verzekeraars moeilijk. 

Uiteraard is dit slechts een beperkte toelichting over de tak Brand. De materie is trouwens veel te complex en uitgebreid om volledig te kunnen zijn. Bovendien zijn er nog eens de talrijke verschillen in premies, waarborgen, formules en uitbreidingen tussen de verschillende verzekeraars. 

Wij vergelijken voor u de vele mogelijkheden en zorgen dat u de beste keuze kan maken.