Pensioensparen

Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op (de zogenaamde 3e pensioenpijler). Leuk meegenomen is dat u uw bijdrage fiscaal in mindering kan brengen via uw personenbelasting. Op die manier krijgt u 30% terugbetaald door de belastingen! Voor 2015 bedraagt de maximumpremie die u in rekening kan brengen € 940,00 per echtgenoot.

Uw spaargeld wordt belegd in ofwel een spaarpensioenfonds ofwel een pensioenspaarverzekering. 

Bij een pensioenspaarverzekering hebt u een vast gewaarborgd rendement los van de schommelingen op de beurs. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de verzekeraar, kunt u een winstdeelname krijgen. Bovendien hebt u een kapitaalsgarantie zodat u zekerheid hebt dat uw spaargeld niet verloren gaat na een zoveelste beurscrash. Ten slotte genieten de pensioenspaarverzekeringen sinds 2011 ook van de overheidsbescherming tot € 100.000,00. Geen probleem dus bij een bankencrisis. Voor deze spaarformule moet u wel bij een verzekeraar aankloppen en niet bij een bank. 

Een pensioenspaarfonds biedt geen enkel gewaarborgd rendement en geen enkele kapitaalsgarantie. Uw spaargeld wordt in een beleggingsfonds gestoken. Doet het fonds het goed op de markt dan is er geen probleem, gaat het slecht met de beurs dan hebt u kans om niet enkel uw rendement te verliezen, maar ook een deel van uw spaargeld.

Ten slotte, bij een pensioenspaarverzekering wordt wel het gegarandeerde rendement belast, maar niet de winstdeelname. Een pensioenspaarfonds wordt belast op basis van een fictief rendement van 4,75%, ongeacht of uw pensioenfonds dat rendement werkelijk opbrengt. U loopt dus ook nog eens de kans om belast te worden op iets dat u niet gehad heeft!

Tip: Bent u gestart voor uw 55ste dan zal de belasting op uw 60ste worden afgehouden. De laatste vijf jaar kunt u blijven verder sparen en aftrekken van uw belastingen, maar deze bijdragen zijn belastingvrij!

Uiteraard is dit slechts een beperkte toelichting over de tak Pensioensparen. De materie is trouwens veel te complex en uitgebreid om volledig te kunnen zijn. Bovendien zijn er nog eens de talrijke verschillen in premies, waarborgen, formules en uitbreidingen tussen de verschillende verzekeraars. 

Wij vergelijken voor u de vele mogelijkheden en zorgen dat u de beste keuze kan maken.