Professional

Professional

In een verzekeringslandschap waarin steeds minder verzekeringsmaatschappijen actief zijn, en aldus het aanbod van leveranciers ook beperkt is waardoor de premieverschillen miniem worden, willen wij ons onderscheiden door te vertrekken vanuit de behoeften van de klant en ons niet beperken tot het louter aanbieden van producten.

Het is dus onze betrachting om eerst een risicoanalyse uit te voeren: we gaan samen met u het bedrijf doorlichten, ons laten informeren over de activiteit van de onderneming, de werkwijze e.d. om te bekijken waar de risico’s liggen, en dan bedoelen we niet alleen “aansprakelijkheid”, “materiële schade” enzoverder, maar ook de financiële risico’s die het bedrijf en elk van zijn bestuurders loopt.

Hier ligt in eerste instantie een belangrijke opdracht voor ons om uw verzekeringsbehoeften in kaart te brengen. Als externe persoon aan de onderneming zijn wij vaak beter geplaatst om vanop afstand deze zwakke punten te herkennen dan iemand die dagdagelijks met het bedrijf bezig is.

Vervolgens moeten wij u dan de gepaste producten aanbieden om deze behoeften te verzekeren en dit constant opvolgen, de polissen voor u beheren en uiteraard ook de schadegevallen opvolgen, regelen en afhandelen. Voor verscheidene verzekeraars hebben wij volmachten om volledig zelfstandig schades af te handelen, zonder tussenkomst van expert, zodat hier zeer snel kan worden gehandeld.

Het is dus onze bedoeling om u een pak werk uit handen te nemen en het volledig beheer van uw verzekeringspakket, in samenspraak met u, voor onze rekening te nemen.

U ziet dat wij in onze activiteit van verzekeringsmakelaar veel verder gaan dan louter een tussenstation te zijn tussen u en de verzekeraar die het risico dekt.

Vanuit dit concept willen wij u onze diensten aanbieden, in de meest brede zin van het woord.

Bekijk hieronder uw aangewezen persoon/personen.

Team

Zaakvoerder
03 880 50 42