Rechtsbijstand

De rechtsbijstandsverzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt hulp te bieden om uw geschil op te lossen. Zowel als u uw rechten wil doen gelden om te krijgen wat u eist als wanneer u zich moet verdedigen tegen schadeclaims die tegen u ingesteld worden. Meestal kan dit via een minnelijke oplossing, maar wanneer dit niet mogelijk is, zal uw verzekeraar de kosten en honoraria van uw advocaat en al uw gerechtskosten vergoeden met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding (forfaitaire bijdrage in de kosten van de advocaat van de tegenpartij als zij gelijk krijgen).

Uw rechten vrijwaren of doen gelden kan duur zijn, naargelang de aard van de zaak, de houding van de tegenpartij en zeker als het dossier voor de rechtbank moet komen. Het forse kostenplaatje, de administratieve rompslomp of het feit dat u niet weet waar zich te wenden kunnen u er zelfs van weerhouden om een procedure op te starten. Hiervoor is er dus een rechtsbijstandsverzekering.

Er bestaan eenvoudige formules die rechtsbijstand voorzien in geval van autoschade, brand of privéleven. Deze formules kunnen ook als aanvullende waarborg in een polis auto, brand of privéleven worden opgenomen, maar zijn dan beperkter van dekkingen. De meer uitgebreide formules kunnen naargelang uw behoeften en wensen zowat alle domeinen dekken waarin zich een geschil kan voordoen: sociaal recht, immobiliënrecht, personenrecht, successierecht, administratief recht, arbeidsrecht, enz. 

Uiteraard is dit slechts een beperkte toelichting over de tak Rechtsbijstand. De materie is trouwens veel te complex en uitgebreid om volledig te kunnen zijn. Bovendien zijn er nog eens de talrijke verschillen in premies, waarborgen, formules en uitbreidingen tussen de verschillende verzekeraars. 

Wij vergelijken voor u de vele mogelijkheden en zorgen dat u de beste keuze kan maken.